Բաղադրիչները
Անունը Այժմեական տարբերակը Կարգավիճակը Վերջին փոփոխությունի ամսաթիվը
WebEngine Kernel v4.3 կայուն է 26.06.2017 22:23:08
WebEngine Controls v2.4 կայուն է 26.06.2017 22:23:29
WebEngine Calendar v3.0 կայուն է 26.06.2017 22:23:10
WebEngine Feed v0.9 կայուն է 26.06.2017 22:23:11
WebEngine Portals v0.7 կայուն է 26.06.2017 22:23:06
WebEngine Wishlist v1.7 կայուն է 26.06.2017 22:23:09
WebEngine Gallery v3.0 կայուն է 26.06.2017 22:23:10
WebEngine AskAnon v0.5 կայուն է 26.06.2017 22:23:09
WebEngine Articles v1.2 կայուն է 26.06.2017 22:23:09
WebEngine Dicrtionary v1.6 կայուն է 26.06.2017 22:26:42
WebEngine Questions v1.1 կայուն է 26.06.2017 22:23:12

Թարգմանությունները
  Անունը Տարբերակը Կարգավիճակը Վերջին փոփոխությունի ամսաթիվը
hy_AM (Հայաստան, Հայերեն) v2.0 կայուն է 26.06.2017 22:23:25
ru_RU (Российская Федерация, русский язык) v2.0 կայուն է 26.06.2017 22:23:26
en_US (United States, English) v2.0 կայուն է 26.06.2017 22:23:25
uk_UA (Україна, Українською мовою) v2.0 կայուն է 26.06.2017 22:23:25

Կարգավիճակները
Կայուն է (stable) — Սխալները, խոչընդոտում է ճիշտ աշխատանք չկա։
Չէ կայուն (unstable) — Սխալները, խոչընդոտում է ճիշտ աշխատանք կա, բայց մենք դրանք վերացնում էինք։ Բաղադրիչը խորհուրդ չի տրվում օգտագործել։
Թեստավորում է (testing) — Զարգացման կարեւոր փուլում է ավարտված, թեստավորում է։ Օգտագործելով բաղադրիչը վրա առկա կայքերից խորհուրդ չի տրվում։
Զարգացման (development) — Բաղադրիչը դեռեւս պատրաստ չէ։
Նախատեսվում է (planned) — Բաղադրիչը նախատեսվում է, բայց զարգացման դեռ չի սկսվել։


© 2006-2020 Ibice | Առանձնության | Աշխատանք | Զգուշացում | Կայքի քարտեզ | Բջջային տարբերակը | Powered by Ibice WebEngine 4.3